İkbal Kocaeli

KURULUŞ

İkbal Kocaeli Nakliyat Ambarı’nın kurucusu Babilzâde Riza Bedrettin Babilâ ailesi İzmit’liydi. Rıza Bedrettin Bey’in babası Hüseyin Babila İzmit’te tanınmış bir tüccardı ve İstanbul’la yolcu ve yük taşımacılığı için ilk gemi satın alan da Hüseyin Babila olmuş

AMBAR KURULUŞU

Kırlangıç, Uğur ve Sümer isimli üç vapurları vardı; Bu vapurlar İzmit, Başiskele, Gölcük, Derince, Karamürsel, Hereke, İstanbul uğrakları yapardı. Ayrıca Marmara’da da sefer yapmaktaydılar. Yolcu vapurculuğunun devletleştirilmesi üzerine, devlet tarafından elkonulan vapurlarına bir fiyat biçilmesine rağmen, bu parayı da almayarak gemilerini devlete teslim edip, birçok Türk müteşebbisi gibi armatörlüğe, yani deniz ticaretine küstüler.. Ardından Eminönü’nde İkbal Kocaeli Nakliyat Ambarı’nı kurdular. TÜRKİYE’NİN İLK ARMATÖRLERİNDEN RIZA BEDRİ BEY VE KOCAELİ VAPUR ŞİRKETİ Kemalettin KUZUCU*Osmanlı Devleti’ni dışa bağımlılıktan kurtarmak için milli ekonomi anlayışını siyasetlerinin temel ilkesi haline getiren İttihatçıların, Birinci Dünya Savaşı’nın karışık ortamından faydalanarak 1914 yılında kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırmaları neticesinde Müslüman-Türk unsurunun kurduğu çok sayıda şirket ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisine yerli unsuru hâkim kılan milliyetçi iktisat sistemi, Genç Türkiye’nin kurucuları tarafından devam ettirilmiş ve “devletçilik” politikasının temelini oluşturmuştur. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde memleket çapında yaşanan iktisadi hareketlilikte pay sahibi olanlardan birisi de İzmitli Rıza Bedri Babila ve kurmuş olduğu vapur şirketidir.